Beredning

De 18 landskapen i Finland fick våren 2016 anvisningar av finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet om att reformen ska verkställas i brett samarbete på området. I Österbotten är det Österbottens förbund som ansvarar för samordningen av reformen. Vårdreformen utgör en del av landskapsreformen.

Våren 2017 blev de förberedande utredningarna om vilka uppgifter som flyttas över till landskapet färdiga i Österbotten. Utredningarna om social- och hälsovården gjordes av elva arbetsgrupper. Landskapets övriga uppgifter utreddes av sju temagrupper. Gruppernas rapporter finns i spalten till höger. 

I maj-juni flyttades ansvaret för beredningen över till ett temporärt beredningsorgan.

I juli 2017 meddelade regeringen att de nya landskapen ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2020. Tidtabellen för starten skjuts alltså upp med ett år. Det första landskapsvalet hålls i oktober 2018.

Organiseringen av reformen i Österbotten

20180126beredningsorganisation

Uppdaterat 05.02.2018, klockan 09.28, Petra Fager.