Temporär förvaltning

Ansvaret för beredningen av det nya landskapet i Österbotten flyttades till ett temporärt beredningsorgan under våren och sommaren 2017. Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund har tillsatt ett temporärt beredningsorgan som består av tjänsteinnehavare från olika organisationer. Beredningsorganet börjar officiellt arbeta då lagen om det träder i kraft.

Bekanta dig med organets sammansättning. 

Det temporära beredningsorganets verksamhetsperiod fortsätter tills nya landskapsfullmäktige och den nya landskapsstyrelsen har börjat arbeta. Organet ansvarar för beredningen av landskapets verksamhet och förvaltning. Beredningsorganet ansvarar också för organiseringen av det första landskapsvalet. Landskapsvalet ordnas i oktober 2018.

Tema- och arbetsgrupper

20180126beredning av servicehelheter

Tema- och arbetsgrupperna som jobbar med landskapets uppgiftshelheter fortsätter sitt arbete. Grupperna är sektoröverskridande sakkunnigarbetsgrupper.

Bekanta dig med temagruppernas sammasättning och uppdrag. 

Bekanta dig med arbetsgruppernas sammasättning. 

Referensgrupp

En referensgrupp ger sin politiska syn på beredningen. Varje kommun i Österbotten har fått utse en medlem till gruppen. Bekanta dig med referensgruppens sammansättning. 

Samarbetsgrupp

Syftet med samarbetsgruppen är att förstärka personalens möjligheter att delta i beredningen av reformen och försäkra informationsflödet. Huvudavtalsorganisationerna och centralorganisationerna har utsett var sin medlem och suppleant till gruppen.Gruppens verksamhet fortsätter tills landskapsreformens lagstiftning träder i kraft.

Här kan du bekanta dig med samarbetsgruppens sammansättning. 

 

Samarbetet med kommunerna och andra organisationer fortsätter. 

20180126beredningsorganisation

Uppdaterat 05.02.2018, klockan 10.47, Petra Fager.