28.09.2017
Auta uuden maakunnan strategian laatimisessa!

Miltä sinun tulevaisuutesi Pohjanmaa näyttää? Mikä sinulle on tärkeää maakunnassa? Pohjalaiset saavat vastata kysymyksiin Pohjanmaan liiton kansalaiskyselyssä. Tuloksia käytetään uuden maakunnan kehittämiseen.

Kun uusi Pohjanmaan maakunta aloittaa toimintansa vuonna 2020, on asukkailla paremmat mahdollisuudet vaikuttaa. Uusi maakunta on julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellinen itsehallinto, ja jonka päätöksentekijät valitaan demokraattisesti. Maakunnan vastuulle kuuluu laaja kirjo erilaisia tehtäviä sosiaali- ja terveydenhuollosta työ- ja elinkeinopalveluihin ja alueen kehittämiseen.

Asukkaiden mielipide valmistelun tueksi

Asukkaiden mielipide nostetaan nyt tärkeään rooliin. Kansalaiskyselyssä kysytään mille arvoille uusi maakunta tulee perustaa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään maakunnan vision, tavoitteiden ja strategian laatimisessa.

Klikkaa tästä kyselyyn!

kuva kasi kadessa Minun Pohjanmaani on

 

Kansalaisten osallistuminen ja demokratia ovat uuden maakunnan toiminnan kulmakiviä. Uuden maakunnan päätöksentekijät valitaan vaaleilla vuoden kuluttua, lokakuussa 2018. Vaalien lisäksi asukkaiden osallistumismahdollisuuksia parannetaan. Käyttöön otetaan esimerkiksi maakunnalliset kansalaisaloitteet, keskustelu- ja kuulemistilaisuudet sekä nuorisovaltuusto.

Asukkaat ovat osallistuneet maakuntauudistuksen valmisteluun jo nyt. Yli 200 henkilöä on lähettänyt palautetta valmistelusta ja n. 300 henkilöä osallistui maakuntauudistuksen infokiertueelle keväällä 2017. Valmisteluryhmät ovat ottaneet oppia mm. asiakasraadeilta.

Strategia ohjaa uuden maakunnan toimintaa

Vuosien 2017 ja 2018 laaditaan uudelle maakunnalle toiminnan strategia yhteistyössä asukkaiden, alueen viranomaisten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kesken. Strategiassa määritellään uuden maakunnan toiminnan pitkän aikavälin tavoitteet ja painopistealueet. Valmis luonnos annetaan uuden maakuntavaltuuston käsittelyyn keväällä 2019.

Uusi Pohjanmaan maakunta aloittaa toimintansa 1.1.2020. Maakunta kattaa nykyisen Pohjanmaan alueen pois lukien Isokyrön kunnan, joka kuuluu jatkossa Etelä-Pohjanmaan maakuntaan.

 

Lisätietoja:

Varpu Rajaniemi, muutosjohtaja, 044 320 6561, varpu.rajaniemi@obotnia.fi

Irina Nori, kehittämissuunnittelija, 044 032 0644, irina.nori@obotnia.fi

Siirry "Uutiset ja tiedotteet"-sivulle
Päivitetty 10.11.2017, Kello 10.10, Petra Fager.