22.09.2017
Strategiatyötä, rekrytointeja ja yhteinen tietojärjestelmä

Maakuntauudistuksen väliaikainen valmistelutoimielin on sopinut työnjaosta eri kokonaisuuksien valmistelulle. Syksyn 2017 aikana suuri osa työstä liittyy maakuntastrategiaan, palvelustrategiaan ja palvelulupaukseen. Lisäksi suunnitellaan maakuntakonsernin rakennetta sekä yhteistyötä kuntien ja muiden alueen toimijoiden kanssa. Kuvaukset maakunnalle siirtyvistä tehtävistä valmistuivat keväällä.

- Nyt on ajankohtaista erottaa ne tehtävät, jotka kuuluvat maakunnalle palveluiden järjestäjänä ja ne tehtävät, jotka kuuluvat palveluntuottajille, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon liikelaitokselle ja yksityiselle sektorille, sanoo maakuntajohtaja Kaj Suomela.

Strategiatyö alkaa visiosta ja tavoitteista

Työ uuden maakunnan strategian luomiselle alkaa pitkän aikavälin tavoitteiden ja vision sopimisesta. Työhön osallistuu syksyn aikana viranomaisia, järjestöjä ja Pohjanmaan asukkaita. Uuden maakunnan strategia on ensimmäinen laatuaan.

Rekrytointeja, kunhan rahoitus varmistuu

Pohjanmaan valmisteluun suunnitellaan rekrytointeja määräaikaisiin työsuhteisiin maakunnan hallinnon perustamiseen. Ennen rekrytointiprosessin aloittamista tarvitaan vahvistus Pohjanmaan saaman valtion rahoituksen määrästä. Rahoituksen lisäksi rekrytointiaikatauluun vaikuttaa lokakuussa julkistettava hallituksen esitys laiksi valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Uusi järjestelmä analysoi tietoa pohjanmaan kuntien hoidosta

Sosiaali- ja terveydenhuollon olemassa olevan tieto kerätään yhteiseen järjestelmään, joka mahdollistaa tiedon analysoinnin maakunnan tasolla. Tiedon avulla voidaan arvioida esimerkiksi tietyn asiakasryhmän palvelukäyttäytymistä ja palveluntarvetta. Tällä hetkellä tiedot jäävät kuntien järjestelmiin ja niiden analysointi ja vertailu on vaikeaa. Järjestelmän Neotide Oy:ltä hankkii Vaasan sairaanhoitopiiri.

Lisätietoja:
Maakuntajohtaja Kaj Suomela, puh. 050 312 8650, kaj.suomela@obotnia.fi

Siirry "Uutiset ja tiedotteet"-sivulle
Päivitetty 10.11.2017, Kello 10.10, Petra Fager.