Ta kontakt

Har du frågor om beredningen av de nya landskapen? Ta kontakt med antingen kontaktpersonerna i de olika organisationerna eller med våra förändringsledare.

Kontaktpersoner inom de berörda organisationerna i Österbotten

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten

Anders Östergård
direktör, Trafik och infrastruktur
Tfn 0295 027 766
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Aulis Rantala
direktör, Miljö och naturresurser
Tfn 0295 027 911
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Camilla Juntunen
kommunikationschef
Tfn 0295 027 973
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten

Minna Uusimäki
specialplanerare
tfn 0295 028 640
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård (K5)

direktör Jarkko Pirttiperä
Tfn 050 559 9881
fornamn.efternamn@kfem.fi

Tf. förvaltningssekreterare Elli-Noora Kapiala
Tfn 050 5772 715
fornamn.efternamn@kfem.fi

TE-byrån i Österbotten

direktör Helvi Riihimäki
Tfn 0295 056 150
fornamn.efternamn@te-toimisto.fi

 

Vasa sjukvårdsdistrikts samkommun

sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga
Tfn 040 505 8760
fornamn.efternamn@vshp.fi

kommunikationschef Heli Masa
Tfn 050 660 1834
fornamn.efternamn@vshp.fi

Österbottens förbund

förändringsledare Varpu Rajaniemi
Tfn 06 320 6541
fornamn.efternamn@obotnia.fi

informatör Petra Fager
Tfn 06 320 6523
fornamn.efternamn@obotnia.fi

Österbottens räddningsverk

räddningsdirektör Tero Mäki

fornamn.efternamn@vasa.fi

Uppdaterat 03.07.2017, klockan 15.46, Petra Fager.