Kärkihankkeet

Hallituksen kärkihankkeet Ikäihmiset ja omaishoito sekä Lapset ja perheet ovat rantautuneet Pohjanmaalle.

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamat hankkeet jatkuvat 31.12.2018 saakka. Hankkeiden tuloksena Pohjanmaalle luodaan toimivat palvelumallit, jotka otetaan myös käyttöön hankeaikana.

 Mukana Karkihankkeessa tunnukset FI vihrea LAPE

Päivitetty 15.11.2017, Kello 10.08, Petra Fager.