Kärkihankkeet

Hallituksen kärkihankkeet Ikäihmiset ja omaishoito sekä Lapset ja perheet ovat rantautuneet Pohjanmaalle.

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamat hankkeet jatkuvat 31.12.2018 saakka. Hankkeiden tuloksena Pohjanmaalle luodaan toimivat palvelumallit, jotka otetaan myös käyttöön hankeaikana.

 

Pohjanmaan palveluohjaus kuntoon   

vanhuspalvelut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hankkeen tavoitteena on luoda Pohjanmaalle koko maakunnan kattava toimintamalli ikäihmisten palveluun. Hanke keskittyy työn organisoinnin, työskentelytapojen ja palvelumallin kehittämiseen. Asukkaat saavat palveluita yhtenäisin perustein koko maakunnassa. Tavoitteena on sujuva palvelukokonaisuus, jonka toteuttamisessa hyödynnetään eri kanavia. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Ikäihmiset-sote-työryhmän kanssa.

Voit seurata hanketta Kärkihankeblogissa.

Hankkeen esittely

Seuraa hanketta sosiaalisessa mediassa:

Twitter: #IKIOMAT 

 

Lapsi ja perhe keskiössä - Pohjanmaan muutosohjelma

reppuselka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kehittämistyö on osa hallituksen kärkihankketta. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa johtavat sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka vastuulla on lasten ja nuorten hyvinvoinnin tuki varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksessa. Ohjelman toimeenpanon tuesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Pohjanmaalla muutosta tehdään kohti

  • lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita sekä
  • lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta vahvistavaa toimintakulttuuria.

Muutosohjelmassa työskentelee Pohjanmaan alueella muutosagentti ja kaksi hanketyöntekijää.

Pohjanmaalla keskitytään erityisesti:

  • Matalan kynnyksen perhekeskustoimintamallin kehittämiseen
  • Asiakkaan osallisuuden edistämiseen sekä omassa asiassaan että palveluiden kehittämisessä
  • Kehittäämään uusia toimintamalleja, jotka yhdistävät perus- ja erityistason sekä eri toimialojen osaamista
  • Lastensuojelun kehittämiseen osana erityis- ja vaativampien palveluiden kokonaisuutta

Työtä tehdään koko Pohjanmaan alueella osana SOTE- ja maakuntauudistusta. Hanke tekee tiivistä yhteistyöstä maakunnallisen Lapset ja perheet -työryhmän kanssa. 

Hankkeen esittely

Tutustu kehittämishankkeen suunnitelmaan

Tule tutustumaan myös Facebook-sivuumme!

Seuraa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa sosiaalisessa mediassa:

Twitter: @THLlapemuutos

SlideShare: lapemuutos

Instagram: @lapemuutos

Youtube: LAPE-muutosohjelma

 #lapepohjanmaa #lapeösterbotten #lapemuutos #lapeförändring #kärkihanke #spetsprojekt #lape  

 

Päivitetty 17.10.2017, Kello 11.26, Petra Fager.