Väliaikaishallinto

Vastuu uuden maakunnan valmistelusta Pohjanmaalla siirtyi kevään ja kesän 2017 aikana väliaikaiselle valmistelutoimielimelle. Pohjanmaan liiton maakuntahallitus on asettanut väliaikaisen valmistelutoimielimen, joka koostuu eri organisaatioiden viranhaltijoista. Virallisesti toimielin aloittaa toimintansa niitä koskevan lain tultua voimaan.

Tutustu elimen kokoonpanoon.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus ovat aloittaneet työnsä. Toimielin vastaa maakunnan toiminnan ja hallinnon valmistelusta. Se vastaa myös ensimmäisten maakuntavaalien valmistelusta. Maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018.

Teema- ja työryhmät

20180126 palvelukokonaisuuksien suunnittelu

Valmistelun tukena jatkavat maakunnan tehtäväkokonaisuuksiin paneutuvat teema- ja työryhmät. Ne ovat poikkihallinnollisia asiantuntijatyöryhmiä.

Tutustu teemaryhmien kokoonpanoon ja jatkotoimeksiantoon. 

Tutustu työryhmien kokoonpanoon. 

Viiteryhmä

Poliittista näkemystä valmisteluun tuo viiteryhmä, johon kukin Pohjanmaan kunta on saanut nimetä edustajansa. Tutustu ryhmän kokoonpanoon. 

Yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmän tarkoitus on vahvistaa henkilöstön mahdollisuuksia osallistua uudistuksen valmisteluun sekä varmistaa tiedonkulku. Pääsopijajärjestöt ja keskusjärjestöt ovat nimenneet jäsenensä ja varajäsenensä ryhmään. Ryhmän toiminta jatkuu kunnes maakuntauudistuksen lainsäädäntö astuu voimaan.

Täällä voit tutustua yhteistyöryhmän kokoonpanoon.

Yhteistyö jatkuu kuntien sekä muiden organisaatioiden kanssa.

20180126 valmisteluorganisaatio

Päivitetty 05.02.2018, Kello 10.49, Petra Fager.