Väliaikaishallinto

Vastuu uuden maakunnan valmistelusta Pohjanmaalla siirtyi kevään ja kesän 2017 vaiheittain aikana väliaikaiselle valmistelutoimielimelle. Pohjanmaan liiton maakuntahallitus on asettanut väliaikaisen valmistelutoimielimen, joka koostuu eri organisaatioiden viranhaltijoista. Virallisesti toimielin aloittaa toimintansa niitä koskevan lain tultua voimaan. Tutustu elimen kokoonpanoon.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus ovat aloittaneet työnsä. Toimielin vastaa maakunnan toiminnan ja hallinnon valmistelusta. Se vastaa myös ensimmäisten maakuntavaalien valmistelusta. Maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018.

Valmistelun tukena jatkavat maakunnan tehtäväkokonaisuuksiin paneutuvat teema- ja työryhmät. Ne ovat poikkihallinnollisia asiantuntijatyöryhmiä.

Poliittista näkemystä valmisteluun tuo viiteryhmä, johon kukin Pohjanmaan kunta saa nimetä edustajansa.

Henkilöstö on mukana valmistelussa mm. viiteryhmässä, yhteistoimintaelimessä sekä viestinnän keinoin.

Yhteistyö jatkuu kuntien sekä muiden organisaatioiden kanssa.

valiaikaishallinnon organisointi suomi

Päivitetty 04.08.2017, Kello 13.38, Petra Fager.